Järvtjärns Utegrisar

Järvtjärns Utegrisar

Järvtjärns Utegrisar är ett familjeföretag som föder upp glada grisar i en fantastisk miljö. De levererar leverpastej, korv och kött från sina utegrisar.