Contact us on 0800 123 4567 or info@uplift.com
Contact us on 0800 123 4567 or info@uplift.com

Järvtjärns Utegrisar

Järvtjärns Utegrisar

Järvtjärns Utegrisar är ett familjeföretag som föder upp glada grisar i en fantastisk miljö. De levererar leverpastej, korv och kött från sina utegrisar.