Nybo Bigård Honung

Nybo Bigård Honung

Nybo Bigård Honung

Kallslungad Honung är en ren naturprodukt vars färg, smak och konsistens varierar beroende på vilka blomsorter som bina besöker. Därför varierar dess egenskaper beroende på varifrån den kommer och vilken tid på året som honungen hämtats.

0000